Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt

Dit onderzoeksproject, gesubsidieerd door de FOD Economie, KMO, middenstand en energie, werd uitgevoerd gedurende twee biennia.

In het eerste biennium (1/7/2002 – 30/6/2004) werd een reeks methoden voor de kwalitatieve of kwantitatieve bepaling van groepen van verontreinigende stoffen zoals teer, pek of teeroliën in al dan niet teerhoudend asfaltgranulaat bestudeerd. Het ging hierbij zowel om de evaluatie van bestaande methoden zoals Fouriertransformatie-infraroodspectroscopie (FT-IR), PAK-Marker®, papierchromatografie, sublimatieproef, enz. als om de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals selectieve extractie van polyaromatische koolwaterstoffen of PAK’s gevolgd door specifieke spectroscopische detectie. Tijdens deze evaluatie werd aandacht besteed aan zowel de voor- en nadelen als de gevoeligheid van elke detectiemethode, in vergelijking met de samenstellingseisen die de VLAREA-wetgeving aan teerhoudend asfaltgranulaat stelt.

Tijdens het tweede biennium van het project werd de toepasbaarheid van een in situtechniek aan de hand van een draagbare UV-spectrofotometer geëvalueerd. In deze context werd ruime aandacht besteed aan validatie van de prestatiekenmerken bij zowel een kwalitatieve als kwantitatieve interpretatie van de meetresultaten (meetgebied, detectielimiet, enz.). De proefresultaten werden eveneens vergeleken met de resultaten van GC-MS-analysen. Bovendien ging specifieke aandacht naar de invloed van monsterneming op de analyseresultaten.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in twee eindrapporten. Enkele publicaties omschrijven eveneens in detail de onderzoeksresultaten.

Vansteenkiste S., De Bock L, Verhasselt A.
Snelle, gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt.
/nl/artikel/med55.55, blz. 2-6, 2003.

Vansteenkiste S., Verhasselt A.
The development of field methods for a rapid and sensitive screening of tar in recycled asphalt pavement.
3rd Eurasphalt & Eurobitume Congress, Book I – pp.1117-1127.
Vienna (Austria), May 12-14, 2004.

Vansteenkiste S., Verhasselt A.
Comparative study of rapid and sensitive screening methods for tar in recycled asphalt pavement.
Road Materials and Pavement Design, vol 5 special issue, pp. 89-106, 2004.

Vansteenkiste S., Verhasselt A.
Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt.
XXste Belgisch Wegencongres,Brussel (België), 28-30 september 2005.

Vansteenkiste S.,
UV-Spectroscopy as a screening tool for the detection of tar in recycled asphalt pavement.
International Conference on Bituminous Mixtures and Pavements,AUTh/TRAC/CAIT,Thessaloniki (Geece), April 19-20, 2007,Vol. II, 10 p.