End of life strategies of asphalt pavements (Re-Road)

Het hoofddoel van dit vierjarige Europese onderzoeksproject (01/01/2009 tot 31/12/2012; vijftien partners) onder KP7 was zoveel mogelijk asfaltgranulaat in te bereiden asfaltmengsels te kunnen toepassen, met behoud van de prestaties van het asfalt en met zo weinig mogelijk nieuw materiaal. De verschillende aspecten van het proces zijn daartoe bestudeerd en geoptimaliseerd (met vergelijking en afstemming van de procedures uit de verschillende deelnemende Europese landen): ontmantelingsstrategie, kenmerking van het asfaltgranulaat, behandeling, milieuaspecten, productieproces, prestatie- en levensduurbeschouwingen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in verscheidene rapporten, die hier gedownload kunnen worden.