Kwaliteitscontrole op grondwerken en (onder)funderingslagen

Op Europees en wereldniveau ontwikkelen zich uitwisselings- en werkstructuren die gunstig zijn voor technische vooruitgang in grondverzetprojecten en grondwerken. Zij bevorderen:

  • een coördinatie van de praktijken (oprichting van normalisatie-instellingen);
  • een grotere deelname aan onderzoek op Europees en wereldniveau;
  • de programmering van colloquia voor uitwisselingen tussen vakmensen.

Deze structuren omvatten onder meer:

  • het technische comité Earthworks and Unpaved Roads van de wereldwegenvereniging (PIARC);
  • het technische comité Transportation Geotechnics van de internationale vereniging voor grondmechanica en geotechniek (ISSMGE);
  • het technische comité TC396 Earthworks van de het Europese normalisatiecomité (CEN), dat als doel heeft een specifieke norm voor grondwerken op te stellen;
  • de internationale workshops over grondwerken in Europa.

Het OCW neemt deel aan deze inspanningen en legt de nadruk op ontwikkeling van nieuwe controlemethoden, met meettechnieken die representatiever zijn voor de spanningen onder verkeer (dynamische belasting) en met snellere technieken die een hoger rendement geven en een betrekkelijk korte voorbereiding vragen.
Dynamische belastingsmethoden en indirecte (geofysische) methoden zijn de werkgebieden waarop recentelijk de grootste vooruitgang is geboekt.

De machines voor grondwerken – vooral de verdichters – zijn steeds meer in staat om tijdens de uitvoering van werkzaamheden informatie te verwerken. Dit baant de weg naar “intelligente” machines (Continuous Compaction Control).

Om de studies op dit vakgebied tot een goed einde te brengen, heeft het OCW de volgende apparatuur aangeschaft:

  • Duitse dynamische plaat (Light Drop Weight Tester);
  • Dynaplaque;
  • gegevensopnamesysteem en radarantennes.