Grondwerken en (onder)funderingslagen

Grondverzetprojecten en grondwerken zijn van ontegensprekelijk belang in de aanleg van transportinfrastructuur. Het effect ervan is bepalend voor de economie en de milieuvriendelijkheid van een wegenproject en meer algemeen voor duurzame ontwikkeling.

De voorschriften die bij de uitvoering en controle van grondwerken gelden, verschillen sterk van het ene land tot het andere. CEN-comité TC396 Earthworks heeft zicht onder meer ten doel gesteld deze voorschriften te harmoniseren.

De Belgische standaardbestekken maken gebruik van de klassieke methoden voor kwaliteitscontrole van grondwerken. Deze methoden steunen in hoofdzaak op plaatsgebonden acties: dichtheidsmetingen, statische plaatbelastingsproeven en proeven met een dynamisch sondeerapparaat.

Eind 2010 voerde het OCW de eerste fase van een onderzoek uit met een proefvak, waarop de verschillende controlemethoden voor representatieve soorten ophoog- of aanvulgrond konden worden geanalyseerd en vergeleken. Dit onderzoek wordt voortgezet door middel van een proefsleuf die eind 2012 op het terrein van het OCW in Sterrebeek is gemaakt.

Van 2012 tot 2015 zijn verscheidene proefvakken aangelegd met verschillende natuurlijke en gerecyclede, gebonden en ongebonden materialen, in het kader van studies in verband met de bestekken voor wegenwerken in de drie gewesten.