U bent hier

Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van blijvende vervormingen met de cyclische triaxiaalproef

Project gesubsidieerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie (Overeenkomsten CC CCN/PN/NBN-506 en CC CCN/PN/NBN-556 – 1 september 2008 tot 1 september 2010)

De proeven hebben plaatsgevonden op het referentiemateriaal (kalksteen) en twee secundaire materialen (betonpuingranulaat en staalslak). Er zijn proeven met 100 000 cycli op een gegeven belastingsniveau en proeven met trapsgewijs opgevoerde belastingen (verschillende niveaus) verricht, om een geschikte beproevingsprocedure vast te leggen. De vervormingen van het proefstuk zijn op dezelfde manier gemeten als in het onderzoek naar reversibele vervormingen (zie project «Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van de reversibele moduli met de cyclische triaxiaalproef»); daarbij is één extra verplaatsingssensor gebruikt, die aan de buitenzijde van de triaxiale cel werd aangebracht om grotere vervormingen te meten. Bij de vervaardiging van de proefstukken werden verschillende wijzen van verdichten toegepast: trilhamer in zes lagen en vibrocompressie. De invloed van het watergehalte en de dichtheid na verdichting op blijvende vervormingen is onderzocht.