Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen

Artikel uit OCW Mededelingen 110

Context

Grondbehandeling is in de wegenbouw een gangbare praktijk geworden om de geotechnische kenmerken van aanwezige grond te verbeteren met het oog op toepassing in een ophoging of als baanbed. De genormaliseerde bindmiddelen die in de standaardbestekken zijn  opgenomen, zijn kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw. Tegenwoordig verschijnen op bouwplaatsen en op de markt geregeld producten die uit een industrieel procedé voortkomen, of ontwikkeld zijn om de draagvermogenskenmerken van grond te  verbeteren. In deze context heeft het OCW een laboratoriumstudie verricht om een objectief oordeel te kunnen vellen over de doeltreffendheid van deze producten bij een in België bemonsterde grond die representatief is voor de grondsoorten in Europa. In dit artikel wordt bericht over de eerste resultaten van deze studie.

Inleiding

Grondbehandeling is een techniek die in België vaak wordt toegepast bij grondwerken, onderfunderingen van wegen, sleufaanvullingen en funderingen voor bedrijfsvloeren.

Deze techniek biedt technische, economische en ecologische voordelen. Door grond te behandelen kan  worden bespaard op natuurlijke aggregaten, kan materiaaltransport worden beperkt en kan aanwezige grond, die vaak te nat en ondraagkrachtig is, opnieuw worden gebruikt.

De genormaliseerde bindmiddelen die hiervoor worden gebruikt, zijn kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw.

Naast deze genormaliseerde bindmiddelen laat het Waalse standaardbestek [6] ook fijne bestanddelen van staalslak in ophogingen toe, als verbeteringsmiddel. Het standaardbestek van het Vlaamse Gewest staat dit niet toe. In de praktijk wordt grond op bouwplaatsen niet zelden met andere producten behandeld. De leveranciers promoten nieuwe “bindmiddelen” (bijvoorbeeld enzymen, polymeren of een ionische oplossing) op de markt en benaderen rechtstreeks de aannemers en/of de opdrachtgevers.

Om de veel gestelde vragen van aannemers en overheden over deze producten te beantwoorden, heeft het OCW een laboratoriumstudie ondernomen, waarbij de effecten ervan bij een Belgische grond worden beoordeeld. Hierna wordt verslag uitgebracht over de resultaten van deze studie.

Gelinkte Documenten