Bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw

Met steun van de FOD Economie, KMO, middenstand en energie begon op 1 september 2009 een onderzoeksproject in verband met bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw. Het tweede biennium van dit project eindigde op 31 december 2013. In deze context heeft het OCW uitrusting voor de diametrale drukproef (de “Braziliaanse” proef) aangekocht. Hiermee kunnen de treksterkte en de elasticiteitsmodulus van gestabiliseerde grond worden bepaald.

Dit onderzoeksproject had als doel de werkwijzen vast te leggen voor de bepaling van de mechanische prestaties en de water- en vorstbestendigheid van grond die behandeld is met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw. Daarbij diende rekening te worden gehouden met de omstandigheden die zich in België kunnen voordoen: klimaat, grondsoorten, enz. Deze aspecten komen aan bod in norm EN 14227-13, maar sommige werkwijzen moesten verder worden ontwikkeld of nader worden uitgewerkt om reproduceerbare resultaten te verkrijgen.

Tijdens het eerste biennium, dat afliep op 31 augustus 2011, werden de methodieken van norm EN 14227-13 voor beproeving op mechanische prestaties en verwerkbaarheidsduur van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw onderzocht, om sommige parameters nader af te stemmen op de grondsoorten die in België voorkomen.

Voor de proeven ten behoeve van dit onderzoek werden twee grondsoorten – een zand- en een leemgrond – gekozen en in voldoende hoeveelheden bemonsterd. Diezelfde grondsoorten, inmiddels gekarakteriseerd en geïdentificeerd, werden daarna gebruikt in het beproevingsprogramma van het tweede biennium.

In het tweede biennium (1 januari 2012 – 31 december 2012) kwamen de aspecten met betrekking tot stabilisatie en meer bepaald duurzaamheid aan bod. Volgens de PIARC-terminologie is grondstabilisatie een “bewerking waardoor de kenmerken van grond worden veranderd (doorgaans op middellange of lange termijn), zodat de samenhang wordt verbeterd - met name ten aanzien van de inwerking van water en vorst - en een duurzame sterkte wordt verkregen”, die “kan worden gemeten door middel van proeven geschikt voor vaste stoffen”.