U bent hier

BELAC-accreditatie ISO 17025 van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Sinds 2000 is het OCW door BELAC als geaccrediteerd laboratorium erkend.

BELAC is een Belgische instelling die onder toezicht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie als onpartijdige derde partij oordeelt of een laboratorium volgens de bepalingen in het geldende referentiedocument werkt. Na een geslaagde auditprocedure verleent zij het laboratorium een accreditatiecertificaat.

Het systeem gebruikt als grondslag norm NBN EN ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de bevoegdheid van beproevings- en kalibratielaboratoria. Deze norm is voor laboratoria wat norm NBN EN ISO 9001 voor ondernemingen is.

Voor onze klanten biedt een BELAC-accreditatie de garantie dat de beproevingsresultaten aan de eisen in de norm voldoen en dat de werkwijzen nauwlettend zijn gevolgd.
In het OCW leiden de methodiek en werkgewoonten die voor alle beproevingsactiviteiten moeten worden gevolgd tot een voortdurende verbetering van de prestaties.

Het toepassingsgebied dekt een deel van de proeven: op asfalt, bitumineuze bindmiddelen en vulstoffen.

 

Gelinkte Documenten 
Contact: