BRoWSER (Baselining Road Works Safety on European Roads)

Na een geharmoniseerd kader te hebben uitgewerkt voor het inzamelen van gegevens over ongevallen (door interactie met het verkeer) waarbij werklieden op wegenwerken betrokken zijn, zal het BRoWSER-project de wegbeherende overheden de nodige tools aanreiken om dergelijke gegevens in te zamelen en te rapporteren.

Daarnaast zullen de regels voor de organisatie van werkzaamheden en de configuratie van bouwplaatsen op Europese wegen worden bestudeerd, om de verbanden tussen de configuratie van en ongevallen in werkzones te kunnen onderzoeken.

Resultaten

Sinds het begin van de proef is een lijst opgemaakt van de verschillende gegevens die voor het project moeten worden ingezameld en is in een testfase van drie maanden onderzocht in hoeverre dit inzamelen haalbaar is.

Het verdere verloop van het project draait om de ontwikkeling van het concept voor de tool om de ongevallengegevens in te zamelen, te analyseren en te rapporteren. Daarnaast onderzoeken de partners de normen, regels en praktijkgidsen uit verscheidene Europese landen op gelijkenissen, verschillen of zelfs afwijkingen van de gangbaarste praktijken voor het aanduiden en uitrusten van bouwplaatsen. Dit tweede deel van het project beoogt realistische mogelijkheden voor de harmonisatie van praktijken te ontdekken, wat de herkenbaarheid van wegenwerken ten goede zou komen.

Gerelateerd document

Charman, S., Clark, S., Cocu, X., Ni Nuallain, N., Ravnikar Turk, M., Zimmermann, M., Rillie, I. (2013).
Initial benefits case for a EuRoWCas database.
CEDR BRoWSER project, Deliverable 1.1.

Website

http://browser.zag.si

Contact: