Telematica - Intelligente transportsystemen (ITS) - Interactie en samenwerking tussen voertuigen en infrastructuur

De samenleving wil veiliger, vlotter en schoner verkeer. Ondanks deze rechtmatige sociale verwachtingen dalen de overheidsinvesteringen, waardoor de behoefte aan nieuwe antwoorden op traditionele uitdagingen aangewakkerd wordt. Van hun kant neigen wegbeheerders en -exploitanten naar een cultuur van optimalisering van hun wegennetten. Deze verschillende factoren staan centraal in de exponentiële ontwikkeling van intelligente transportsystemen (ITS).

Een van de bijdragen van het OCW op dit gebied bestaat in verzamelen en verspreiden van informatie. Het is van het grootste belang dat beslissers en planners goed bekend zijn met het potentieel van ITS als alternatieven voor klassieker, meer materiële maatregelen. Deze nieuwe systemen nemen velerlei vormen en formats aan en zijn voor het hele wegennet bestemd – van autosnelwegen tot gemeentewegen.

ITS zijn gebaseerd op drie technologieën:

  • informatietechnologie;
  • communicatietechnologie;
  • plaatsbepalingstechnologie.

Het OCW heeft via FEHRL meegewerkt aan een aantal pan-Europese onderzoeksprojecten zoals INTRO  en CVIS.