Stroefheid / Gladheid

Vakgebieden (1)

>>
|

(zoom)
Verband tussen stroefheid en aantal ongevallen


Een harsbestrijking is een voorbeeld van een wegdek met een extreem hoge stroefheid bij niet al te hoge snelheden, wegens haar uitgesproken microtextuur. Af- en opritten van snelwegen met scherpe bochten worden dikwijls om die reden voorzien van een harsbestrijking.

De stroefheid wordt gedefinieerd als de wrijvingsweerstand bij het contact van band en wegoppervlak. De stroefheid speelt een belangrijke rol voor de veiligheid van de weggebruiker: er werd een correlatie aangetoond tussen de stroefheid van wegdekken en het aantal ongevallen (zie de grafiek hiernaast) [vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere mogelijke oorzaken van ongevallen: menselijk falen, voertuigtechnische oorzaken, weersomstandigheden, andere infrastructurele oorzaken, enz.]. Hierbij gaat het om de stroefheid op een nat wegdek, want de stroefheid op een droog wegdek is zelden een probleem. Een ruig contact tussen de weg en de banden van een voertuig biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de wrijvingskrachten bij het remmen. Deze wrijvingskrachten zorgen er ook voor dat het voertuig beter een bocht kan nemen. Het spreekt dan ook voor zich dat de verantwoordelijke wegbeheerder veel aandacht besteedt aan de stroefheid en de weggebruiker op tijd alarmeert wanneer lokaal toch een lage stroefheid kan voorkomen, en zo snel mogelijk het wegdek vervangt door een voldoende stroef wegdek.

Er zijn verschillende factoren die de stroefheid van een wegdek beïnvloeden.

Bij aanleg van een nieuw wegoppervlak wordt doorgaans nagegaan of de stroefheid voldoende is. Ook nadien volgen wegbeheerders de evolutie van de stroefheid vaak nog door periodieke stroefheidmetingen uit te voeren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een contactmeting die het gedrag van een voertuig simuleert in de ongunstigste omstandigheden.

De microtextuur kan nauwkeurig worden gemeten met optische, contactloze methoden, maar het bepalen van de stroefheid op deze manier bevindt zich nog in een experimenteel stadium.