MB van 19 juni 2006 (BS van 28 juni 2006)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 19 juni 2006 (B.S. van 28 juni 2006) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Gelinkte Documenten