Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

We wijzen u erop dat het Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder niet meer is bijgewerkt sinds 30/01/2017. Op dit moment kunnen we bovendien niet meer antwoorden op vragen voor bijstand die verband houden met de reglementering inzake de aanbrenging van verticale verkeerstekens. Gelieve daarom vanaf nu de diensten van de lokale overheden te contacteren:

Sinds juni 2014 is de federale overheid niet meer bevoegd voor het zogenoemde Reglement voor de wegbeheerder (ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens).

In het kader van de zesde staatshervorming is die bevoegdheid aan de Gewesten overgedragen.

De drie Gewesten moeten dan ook elk een eigen reglement voor de wegbeheerder opstellen, dat rekening houdt met de gewestelijke bijzonderheden. In afwachting daarvan wordt het bestaande reglement niet meer bijgewerkt.

Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest werken momenteel aan hun gewestelijk reglement voor de wegbeheerder.

Vlaanderen zou voorlopig geen noemenswaardige wijzigingen overwegen. De enige wijziging zou verband houden met de aanpassing aan het verkeersreglement om vanaf 1 januari 2017 op alle Vlaamse wegen een maximumsnelheid van 70 km/h in te voeren. Een uitzondering op deze nieuwe regel zijn wegen binnen de bebouwde kom, waar met F1- en F3-borden steeds een maximumsnelheid van 50 km/h geldt, en plaatsen waar met specifieke verkeersborden een snelheidsbeperking wordt ingesteld.

Het huidige Reglement voor de wegbeheerder blijft van kracht zolang de drie gewestelijke reglementen niet zijn gepubliceerd.

Zodra deze documenten beschikbaar zijn, vindt u de links op deze bladzijde. Tot nader order wordt dan ook het Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder, dat het OCW in samenwerking met alle deskundigen op het gebied van wegbebakening had opgesteld, niet meer bijgewerkt. Mocht u toch vragen hebben, mail dan safety [at] brrc [dot] be

Overzicht van de recentste wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder:

20 / 03 / 2014  
9.   MB van 29 januari 2014
8 / 11 / 2013  
8. Algemene Omzendbrief wegsignalisatie (1977)
3 / 07 / 2012  
7. MB van 26 mei 2012 (BS van 22 juni 2012)
21 / 09 / 2012  
6. Nieuwe verkeersborden F1 en F3 ter begrenzing van een bebouwde kom vóór 1 juni 2015!
19 / 07 / 2011
5. MB van 11 juni 2011 (BS van 20 juni 2011)
30 / 11 / 2009
4. MB van 10 september 2009 (BS van 12 oktober 2009)
4 / 04 / 2008
3. MB van 26 april 2007 (BS van 4 mei 2007)
2. MB van 19 juni 2006 (BS van 28 juni 2006)
1. MB van 26 april 2006 (BS van 18 mei 2006)