Space – Speed Adaption Control by Self-Explaining Roads

Het SPACE-project had tot doel oplossingen te identificeren die de grootste potentiële voordelen voor de veiligheid opleveren. Daartoe werd een literatuurstudie verricht en evalueerde een groep deskundigen een aantal veelbelovende maatregelen door middel van interactieve visuele tools en aan de hand van een experiment in een rijsimulator.

Verloop van het SPACE-project
In het SPACE-project konden verscheidene inrichtingsmaatregelen worden onderkend die (volgens de literatuur) mogelijkheden inhielden om de herkenbaarheid van infrastructuur te verbeteren en zo een matiging van de gereden snelheden af te dwingen, vooral bij het naderen van een bocht en het binnenrijden van een bebouwde kom (D1: Self-Explaining Roads Literature Review and Treatment Information). Een aantal van deze maatregelen werd vervolgens gefilmd en aan verscheidene panels van deskundigen voorgelegd (D2: Methods to Evaluate International SER Treatments; D3: Self-explaining Road Treatments - Report from Expert Workshop).

Ten slotte werd een meer kwalitatieve evaluatie van een aantal bruikbare maatregelen om gemotoriseerde weggebruikers aan te sporen hun snelheid aan de scherpte van bochten aan te passen, met behulp van een rijsimulator tot een goed einde gebracht (D4: Report on Driving Simulator Experiment).

Het eindrapport over het project en de gezamenlijke resultaten zijn toegankelijk via webpagina http://www.eranetroad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=74.