Publicatie van cahier 5 "Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten" van het Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van een onderzoekovereenkomst met Brussel Mobiliteit voor de periode 2014-2015 heeft het OCW recentelijk meegewerkt aan het opmaken van een stand van zaken over methoden voor het tellen en waarnemen van voetgangersverkeer in stedelijke gebieden. Het rapport over dit onderzoek is gepubliceerd als cahier 5 Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten van het Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Dit rapport bespreekt uitvoerig een reeks van tien methoden voor het tellen en waarnemen van voetgangersverplaatsingen in stedelijke gebieden. De theoretische en technische benaderingen van verscheidene methoden worden beschreven (uitvoering, meetgegevens, nauwkeurigheid, voordelen en beperkingen, kosten, installatietijd, enz.) en de aandachtspunten bij de uitvoering van voetgangerstellingen worden geïnventariseerd. Ten slotte wordt een aantal concrete toepassingsgevallen in België en het buitenland voorgesteld en worden aan de hand van voorbeelden van innovatieve toepassingen de perspectieven voor tellingen in de toekomst geschetst.

Onder Gelinkte documenten vindt u een uitvoerig artikel over het onderwerp.

Gelinkte Documenten