De kwaliteit van voetgangers- en fietsvoorzieningen garanderen

Voetgangers en fietsers zijn volwaardige weggebruikers. Wegeninfrastructuur moet dan ook aan hun specifieke behoeften en verwachtingen voldoen. Dat zijn veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. De kwaliteit van de infrastructuur moet een dagelijkse prioriteit zijn voor ontwerpers, beheerders en aannemers.

Om de betrokken actoren zo goed mogelijk te informeren over de goede praktijken en om de kwaliteit van voetgangers- en fietsvoorzieningen te garanderen, hebben de drie Gewesten toepasselijke documenten gepubliceerd:

  • Vademecum Toegankelijk publiek domein en Vademecum Fietsvoorzieningen in Vlaanderen;
  • Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous en Guide de bonnes pratiques pour les aménagements cyclables in Wallonië;
  • Voetgangersvadecum en Fietsvademecum in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Deze publicaties worden ook geregeld geactualiseerd.

Sinds vele jaren stelt het OCW zijn kennis en ervaring ter beschikking om er mee voor te zorgen dat voetgangers- en fietsvoorzieningen zowel aan de behoeften van de gebruikers als aan de criteria van de wegbeheerders op het vlak van duurzaamheid, uitvoering en onderhoud voldoen. Daartoe schrijft het Centrum in overleg met alle actoren mee aan handleidingen en verstrekt het theoretische en praktische opleidingen, evenals technische bijstand op het terrein.

De voorbije vijftien jaar is de kwaliteit van voetgangers- en fietsvoorzieningen er aanzienlijk op vooruitgegaan. Niettemin blijven wegbeheerders opmerkingen en zelfs klachten van gebruikers ontvangen, waarvan sommige herhaaldelijk terugkeren. Daarom heeft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het OCW gevraagd een aantal “problematische” voorzieningen uitgebreid te analyseren. Daarnaast heeft het Centrum ook correct uitgevoerde voorzieningen onderzocht. Het doel was na te gaan waarom en wanneer in de uitvoering problemen optreden, evenals mogelijke oplossingen/maatregelen voor te stellen om dat in de toekomst te vermijden.

Hierna worden de voornaamste drie problemen, die geregeld voorkomen, beschreven. Daarbij worden telkens aanbevelingen gedaan voor de actoren die bij het ontwerp en de uitvoering van voetgangers- en fietsvoorzieningen in België betrokken zijn. Deze aanbevelingen zijn bedoeld als hulpmiddel om de voorgeschreven kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Gelinkte Documenten