ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Artikel uit OCW Mededelingen 108

Het tweejarige ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road infrastructure Safety conditions), dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, is halfweg. Tijd om even terug te blikken op het eerste jaar en om het verloop in het tweede jaar toe te lichten.

Als lid van het Europese forum van wegenresearchlaboratoria (FEHRL) neemt het OCW deel aan het ECOROADS-project, dat steun geniet van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Het project heeft als doel de mogelijke kloof tussen de Europese richtlijnen 2008/96/ EG (beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur) en 2004/54/EG (minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet) te dichten (zie ook OCW Mededelingen 105, blz. 12-13 – www.ocw.be/nl/artikel/ med105).

Onder Gelinkte documenten vindt u een uitvoerig artikel over het onderwerp.

Gelinkte Documenten