ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

|

Kerntaken (1)

>>

Als lid van het Europese forum van wegenresearchlaboratoria (FEHRL) neemt het OCW deel aan het ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety Operations).

Dit tweejarige project, dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, geniet steun van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Naast FEHRL bestaat het consortium uit vijf andere partners (AIPSS, ASECAP, ERF, ETSC en SEETO) en enkele derde partijen die aan deze partners verbonden zijn.

Bron: ©ECOROADS

Het doel is de mogelijke kloof tussen de Europese richtlijnen 2008/96/EG (beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur) en 2004/54/EG (minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet) te dichten.

Concreet mogen in tunnels niet dezelfde verkeersveiligheidsaudits en -inspecties als op wegen worden toegepast. In de praktijk:

  • is een weg voor de weggebruikers echter één unieke lineaire constructie – meestal op open terrein, soms in een gesloten omgeving (tunnels);
  • kan de strikte toepassing van deze twee richtlijnen tot een niet-uniforme aanpak van het veiligheidsbeheer in en buiten tunnels leiden.

Om die lacune weg te werken, wil ECOROADS op basis van de criteria uit de richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (2008/96/EG) en resultaten van verwante EC-gesubsidieerde projecten tot een eenvormige aanpak van het veiligheidsbeheer komen.

Gelinkte Documenten