U bent hier

Klimaatverandering – Inzetten voor de wegenbouw – PIARC-intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak

Vakgebieden (2)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Leefmilieu en de bijbehorende milieutechnische inzetten voor de wegenbouw zijn sinds vele jaren belangrijke aandachtspunten in het OCW.

Duurzame ontwikkeling en duurzame wegenbouw door innovatie zijn dé leidraad in alle activiteiten van ons researchcentrum. Daarnaast is leefmilieu een specifiek vakgebied in onze afdeling Leefmilieu – Betonwegen – Geotechniek – Oppervlakkenmerken en het hoofdthema van onze technische comités 2 Sustainability (maatschappelijke duurzaamheid) en 6 Durability (bouwtechnische duurzaamheid). Duurzame mobiliteit komt aan bod in onze afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer en ons technisch comité 1A Mobiliteit.

Naar aanleiding van het 25e PIARC-congres in november 2015 in Seoel heeft de Wereldwegenvereniging een aantal initiatieven en acties voor een gezamenlijke aanpak van de klimaatuitdagingen in samenwerking met 121 lidstaten bekendgemaakt. Ze passen in het LC2RTI-initiatief (Low Carbon Road and Road Transport Initiative) van de Vereniging om net zoals andere transportsectoren aan de doelstellingen van de COP21-conferentie in december 2015 in Parijs bij te dragen.

Namens de Belgische wegenbranche zetten het OCW en de Belgische vertegenwoordigers in de technische comités van de PIARC hier mee de schouders onder!

De volledige tekst in het Nederlands vindt u hieronder.

Gelinkte Documenten