Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Het voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest biedt technische ondersteuning voor de verbetering van voetgangersvoorzieningen en voor het promoten van verplaatsingen te voet in Brussel.

Veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid zijn de vier kernwoorden die de kwaliteitseisen van voetgangers uitdrukken. Het gebruik van voetgangersvoorzieningen staat of valt met de kwaliteit ervan. De kwaliteit van looproutes hangt nauw samen met de kwaliteit van de verharding en de verlichting.

Daarom heeft het OCW op vraag van Brussel Mobiliteit een aflevering over elk van deze drie aspecten geschreven.

Cahier 1 Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen beoogt aanbevelingen te doen voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van verhardingen voor kwalitatieve voetgangersvoorzieningen. De gebruikerseisen vormen daarbij het uitgangspunt.

Cahier 2 Verlichting voor voetgangersvoorzieningen suggereert aanbevelingen voor de keuze en de installatie van verlichting voor kwalitatieve voetgangersvoorzieningen.

Cahier 4 Cahier voetgangerstoegankelijkheid belicht uitvoerig alle richtlijnen die bij elk project voor de (her)aanleg van openbare ruimte in Brussel moeten worden gevolgd.

Cahier 5 Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten

In het kader van een onderzoekovereenkomst met Brussel Mobiliteit voor de periode 2014-2015 heeft het OCW recentelijk meegewerkt aan het opmaken van een stand van zaken over methoden voor het tellen en waarnemen van voetgangersverkeer in stedelijke gebieden. Het rapport over dit onderzoek is gepubliceerd als cahier 5 Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten van het Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Dit cahier bespreekt uitvoerig een reeks van tien methoden voor het tellen en waarnemen van voetgangersverplaatsingen in stedelijke gebieden. De theoretische en technische benaderingen van verscheidene methoden worden beschreven (uitvoering, meetgegevens, nauwkeurigheid, voordelen en beperkingen, kosten, installatietijd, enz.) en de aandachtspunten bij de uitvoering van voetgangerstellingen worden geïnventariseerd. Ten slotte wordt een aantal concrete toepassingsgevallen voorgesteld en worden aan de hand van voorbeelden van innovatieve toepassingen de perspectieven voor tellingen in de toekomst geschetst.

Een papieren versie van de cahiers is te verkrijgen bij:

Gregory Moors
Mobiel Brussel – Directie Strategie
Vooruitgangsstraat 80 - Bus 1
1035 Brussel 
Klik gmoors [at] mrbc [dot] irisnet [dot] be (hier) voor een contact per mail