Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië

De publicaties over fietsvoorzieningen zijn legio. Dit bemoeilijkt de taak van plaatselijke en gewestelijke planologen, die soms overstelpt lijken met een vloed van informatie en hierdoor uiteindelijk niet altijd meer weten welke oplossing in een voorliggend geval de beste is.

Voorts is de regelgeving voor fietsers uitgebreid en ingewikkeld, en verandert zij voortdurend. Het verkeersreglement en het reglement voor de wegbeheerder bevatten alle wetgeving voor het wegverkeer in zijn geheel, waardoor het soms moeilijk is snel de gezochte informatie te vinden die specifiek voor fietsers geldt.

Tegelijk neemt het aantal fietsvoorzieningen in Wallonië merkbaar toe, onder meer dankzij de vele mobiliteitsplannen die een reeks maatregelen voorstellen om het fietsgebruik in de betrokken gemeenten aan te moedigen. Sinds de invoering van de zogenoemde “Crédits d’Impulsions” (impulskredieten), die inmiddels “Plans Escargots” (voor langzaam verkeer) zijn geworden, wordt aanzienlijke financiële steun verleend aan gemeenten die fietsvoorzieningen en fietsroutes aanleggen in de stad en in de verspreid omliggende dorpen.

De Service public de Wallonie (SPW) heeft de afdeling Mobiliteit opdracht gegeven voor het opstellen van een praktijkgids voor fietsvoorzieningen, om in heel Wallonië tot gelijksoortige, coherente voorzieningen te komen. Deze gids moet voor alle instanties (gewest, gemeenten, adviesbureaus, enz.) die met fietsvoorzieningen te maken krijgen een gemakkelijk te gebruiken naslagwerk vormen, waarin zij snel de nodige informatie vinden om een coherente, veilige en voor iedereen geschikte voorziening tot stand te brengen. Hij bestaat uit twee theoretische boekjes, aangevuld met factsheets.

Deze praktijkgids bestaat enkel in het Frans. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.