Bedrijfsvervoerplan

Als onderneming met meer dan honderd werknemers dient het OCW om de twee jaar te antwoorden op een federale enquête naar het dagelijkse woon-werkverkeer van al zijn personeelsleden. Boven op deze wettelijke verplichting heeft het OCW, als onderdeel van een beleid voor duurzaam beheer van niet alleen het woon-werkverkeer maar ook de verplaatsingen om dienstredenen, een bedrijfsvervoerplan (BVP) opgesteld voor elk van zijn drie vestigingen: Sterrebeek, Waver en Woluwe.

Daarbij is niet alleen de “duurzaamheid” betracht die tot de geest van de 21ste eeuw behoort, maar zijn ook algemener doelstellingen nagestreefd zoals terugdringing van de kosten en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de dagelijkse verplaatsingen.

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft zo ervaring opgedaan met de verschillende instrumenten en methodieken voor de invoering van een BVP. Deze ervaring stelt zij nu ten dienste van bedrijven die ook een BVP willen invoeren.