OESO/International Transport Forum (ITF): werkgroep Cycling Safety

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer van het OCW werd in 2010 gemandateerd om België mee te vertegenwoordigen in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het International Transport Forum voor de verkeersveiligheid van fietsers. Deze werkgroep werd opgericht om internationale ervaringen uit te wisselen in verband met risico’s die samenhangen met het gebruik van de fiets, en in verband met fietsvoorzieningen. Het doel was op termijn richtlijnen te formuleren om de veiligheid van het fietsen te verbeteren, gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek van de best beschikbare statistieken en analysen en op casestudy’s van maatregelen in de betrokken landen. Ook het verband tussen fietsen en gezondheid vormde een aandachtspunt in de werkgroep. Het eindrapport is in 2013 gepubliceerd en is beschikbaar op
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/cycling.html