Personenvervoer en zachte vervoerwijzen


De weg moet in ruime zin worden opgevat, namelijk als een ruimte waar alle verkeersdeelnemers samenkomen: automobilisten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers, personen met beperkte mobiliteit. Rationeel en geoptimaliseerd gebruik van deze openbare ruimte berust op studies naar en invoering van een samenhangend mobiliteitsbeleid in zijn verschillende aspecten: informatie aan de weggebruikers, tarifering en fiscaliteit van de verschillende vervoerwijzen, inrichting van de openbare ruimte en ontwikkeling van infrastructuur en kunstwerken, ruimtelijke spreiding van de functies, enz. De evaluatie van werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte vormt een sleutelfase in het streven naar een betere kwaliteit van deze ruimte ten behoeve van de toekomstige gebruikers.

Wij stellen onze deskundigheid te dienste van zowel openbare (federale, gewestelijke of gemeentelijke) instellingen als privéorganisaties (bedrijven, adviesbureaus) die met een mobiliteitsprobleem kampen. Realtimeverkeersbeheersing, bedrijfsvervoer- en leverplannen, mobiliteitsplannen, optimalisering van de openbare ruimte, evaluatie van inrichtingsprojecten en praktijkgidsen voor planologen zijn enkele onderwerpen waarin de afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer zich gespecialiseerd heeft.