OCW-rolweerstandaanhangwagen

Om de onderzoeksmogelijkheden van het Centrum verder uit te bouwen en onze partners en klanten optimale dienstverlening te garanderen, schaft het OCW geregeld nieuwe meet- en beproevingsapparatuur aan.

Op verzoek verricht het Centrum (tegen betaling) specifieke laboratorium- en terreinproeven, evenals conditieonderzoek op wegen en autosnelwegen.

 

In het kader van een masterthesis in 2014-2015 aan de KU Leuven (departement Werktuigkunde van de faculteit Toegepaste Wetenschappen) is het principe van de rolweerstandsmeting grondig geanalyseerd, met het oog op optimalisatie van het meettoestel om storende effecten (helling, versnelling, enz.) op de meetresultaten weg te werken. In 2015 werd een prototype van nieuwe aanhangwagen volgens het principe van krachtmeting (in plaats van hoekmeting) gerealiseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kabels, waardoor het wiel, waarvan de rolweerstandscoëfficiënt wordt gemeten, enkel in de lengterichting een vrijheidsgraad heeft. Om de effecten van versnelling te minimaliseren, wordt de normaalkracht op de band gemeten en is de belastingsmassa buiten de meetzone geplaatst.

Literatuur

Thomas Gielen en Maarten Royakkers – Promotor: prof. dr. ir. F. Al-Bender
Analyse en ontwerp van een aanhangwagen voor rolweerstandsmetingen
Thesis voorgedragen voor het behalen van de graad van Master of Science Ingenieurswetenschappen – Werktuigkunde, KULeuven
Academiejaar 2014-2015

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
OCW coördineert internationale vergelijkende proef van apparatuur voor het meten van de rolweerstand
OCW Mededelingen 90 (blz. 8-11), januari-februari-maart 2012

Projectwebsite

http://rosanne-project.eu

Gerelateerde onderwerpen

ROSANNE – Rolweerstandsmetingen in Nantes

Contact: