PFT-toestel (Portable Friction Tester)

Om de onderzoeksmogelijkheden van het Centrum verder uit te bouwen en onze partners en klanten optimale dienstverlening te garanderen, schaft het OCW geregeld nieuwe meet- en beproevingsapparatuur aan.

Op verzoek verricht het Centrum (tegen betaling) specifieke laboratorium- en terreinproeven, evenals conditieonderzoek op wegen en autosnelwegen.

 

Het PFT-toestel (Portable Friction Tester) wordt gebruikt voor continue meting van de stroefheid van wegmarkeringen en wegoppervlakken over een bepaalde afstand in situaties waarin de SRT-slinger niet kan worden gebruikt.