OESO/Internationaal Transportforum: werkgroep voor zware voertuigen

|

Kerntaken (1)

>>

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft België vertegenwoordigd in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het Internationaal Transportforum voor zware voertuigen. Deze werkgroep had als taak een stand van zaken voor de prestaties van zware voertuigen op te maken, in de context van de voortdurend stijgende vraag naar goederenvervoer over de weg. Zij onderzocht de effecten van deze voertuigen op de veiligheid en het milieu en inventariseerde de bestaande controleprocedures en regelgevingen. Het rapport van de werkgroep beschrijft onder meer mogelijke technische oplossingen door toepassing van Performance Based Standards (PBS).
Het rapport kan hier worden geraadpleegd.

Contact: