Werkgroep langere en zwaardere voertuigen (LZV’s) in België

Deze werkgroep werd in 2005 gevormd op verzoek van de overheden die weginfrastructuur beheren. De drie gewesten (MOW, Brussel Mobiliteit, SPW) zijn erin vertegenwoordigd, evenals de FOD Mobiliteit en vervoer en enkele onderzoeksinstellingen (ILTB, BIVV, OCW).

De werkgroep kreeg als taak de problematiek van LZV’s (ook ecocombi’s, supertrucks of wegtreinen genoemd) in België grondig te onderzoeken. In 2007 stelde zij eindrapport op, waarin alle aspecten van het gebruik van LZV’s uitvoerig aan bod komen: wetgeving; economische, sociale en fiscale aspecten; interesse van de vervoerders; en effecten op de mobiliteit, de infrastructuur, het milieu en de verkeersveiligheid. Voorts heeft de werkgroep de noodzakelijke technische en reglementaire voorwaarden voor het opzetten van proeven met LZV’s onderzocht en heeft zij procedures vastgelegd om deze proeven te monitoren en te evalueren.

Contact: