INTERREG IVB-project La MiLo afgerond

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

La MiLo (Last Mile Logistics), het project dat de laatste kilometers in de leveringsketen bestudeerde, is voltooid. In OCW Mededelingen 97 introduceerden we het project, nu stellen we de uitkomst ervan voor.

De partners van La MiLo (voor België het OCW en Brussel Mobiliteit) hadden als taak diverse aspecten van de “laatste kilometers” in de leveringsketen te onderzoeken, in de praktijk te toetsen en de verworven kennis hierover te delen. De ambitie was tot een ommezwaai in de vrachtbezorging te komen, met een verandering in gedrag van privébedrijven, publieke sector en consumenten.

Het project bracht deskundigen uit verscheidene sectoren van de vrachtvervoerindustrie samen. Er werden pilotprojecten ontwikkeld en studies gedaan rond het thema “de laatste kilometers”, gericht op goederen voor de publieke sector, de privébedrijven en consumenten.

Onder Gelinkte documenten vindt u een uitvoerig artikel over het onderwerp.

Gelinkte Documenten