Nachtdistributie

Vakgebieden (1)

>>
|

Voor het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) werd een wetenschapsteam opgericht waarin het OCW was vertegenwoordigd. Dit team onderzocht of nachtdistributie een optie is voor het stedelijk goederenvervoer in België. Er werden verschillende stakeholders gecontacteerd over de te verwachten voor- en nadelen van nachtdistributie. De studie omvatte een Europese benchmark, een literatuurstudie, enquêtes (internet) en diepte-interviews. Er werd ingegaan op maatschappelijk draagvlak, de juridische context, de verkeersveiligheid, de economische impact en de potentiële modal shift. Er werden praktische beleidsadviezen geformuleerd.

Op www.belspo.be (projectendatabank FEDRA) vindt u meer informatie over dit onderzoek door te zoeken naar “Nachtleveringen: een mogelijke optie in stedelijke distributie? (NIGHT DELI)”, onderzoeksproject AP/41.