Pilootproject belevering tijdens de dagrand (PIEK)

Vakgebieden (1)

>>
|

Om laad- en losoperaties in stedelijke omgevingen met minder hinder (minder lawaai, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder dodehoekongevallen, enz.) te laten verlopen, heeft Flanders Logistics aan Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid geboden mee te stappen in pilotprojecten, in samenwerking met de distributeurs Colruyt en Delhaize. Acht steden besloten in de eerste Vlaamse Piekstudie op dit aanbod in te gaan.

Samen met de adviesbureaus Traject en Acoustical Engineering voerde de afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer van het OCW hieromtrent onderzoek uit, in opdracht van de Vlaamse overheid. Onderwerp van het onderzoek was of het maatschappelijk en bedrijfseconomisch haalbaar is om beleveringen van winkels tijdens de dagrand (net voor de ochtendspits en na de avondspits) uit te voeren met PIEK-gecertificeerd materieel (dit is materieel dat stiller is dan 65 dB(A) en in sommige gevallen zelfs 60 dB(A)). Het onderzoek had een dubbel doel:

  • nagaan in hoeverre de inzet van stil materieel voor de bevoorrading van supermarkten daadwerkelijk in de vroege ochtend of de late avond mogelijk is zonder dat daarbij de geluidsnormen worden overschreden of zonder klachten voor omwonenden;
  • berekenen in welke mate bevoorrading tijdens de late avond of de vroege ochtend kan leiden tot efficiënt vervoer met minder brandstofverbruik en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen.

In samenwerking met Colruyt en Delhaize liep gedurende een aantal maanden in negen steden een proefproject voor stille en duurzame leveringen aan winkels. Er waren zestien supermarktvestigingen bij betrokken. De leveringen gebeurden in de vroege ochtend en in de late avond en daarvoor werd speciaal geluidarm en duurzaam materieel ingezet. Het resultaat was dermate positief dat in een vervolgproject (“Piek2”) achtenvijftig Vlaamse steden en gemeenten en vijf distributiebedrijven samenwerken met Vlaams minister Crevits aan stille en duurzame stadsdistributie.

Zie voor alle studieresultaten op http://www.flanderslogistics.be/piek/