Dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer ten behoeve van de opstelling van wisselborden in het BHG


De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer werkte samen met adviesbureau EGIS aan een vooronderzoek naar dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer om de opstelling van wisselborden in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor te bereiden. Met dergelijke wisselborden kan actuele informatie worden doorgegeven aan de weggebruiker. Deze informatie stelt de automobilist in staat zijn reisgedrag of reisroute aan te passen.

Algemeen had dit onderzoek tot doel een aantal scenario’s voor dynamisch veiligheids- en mobiliteitsbeheer vast te leggen. Vervolgens moest worden uitgemaakt welke wisselborden – zowel naar technische configuratie als naar plaats in het wegennet – nodig zijn om ze te realiseren.
Informatie over dit onderzoek en het vervolg is te verkrijgen bij de wegbeherende overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (mobielbrussel [at] mbhg [dot] irisnet [dot] be).