Vervoerseconomie en mobiliteitsbeleid

Inzicht in de basismechanismen van de vervoerseconomie maakt het op termijn mogelijk duurzame vormen van vervoers- en mobiliteitsbeleid te bepalen en toe te passen. Daarbij wordt in twee richtingen gedacht: enerzijds aanwending van economische analyse-instrumenten (tariferingsvraagstuk en investeringskeuze, wijzen van financieren) in de vervoerseconomie; anderzijds onderzoek naar en uitwerken van een samenhangend vervoersbeleid. Hierna worden dan ook de volgende thema’s behandeld.

Vervoerseconomie

  • De vervoersbranche (personen en goederen): gewestelijke, nationale en internationale evolutie van het verkeer.
  • Gegeneraliseerde vervoerkosten, interne en externe kosten.
  • De marktmechanismen: van liberalisering tot overheidsinmenging.
  • Beslissingen in verband met infrastructuur: investeringskeuzen en tarifering.
  • Concurrentie op vervoersmarkten.
EU – Evolutie van het goederenvervoer
EU – Evolutie van het personenvervoer

Mobiliteitsbeleid

  • Instellingen en wetgeving: mobiliteitsspelers, planning en beleid voor zowel plaatselijk als gewestelijk of nationaal verkeer en vervoer.
  • Mobiliteitverklarende factoren: verplaatsingen, activiteitsschema’s en lokalisering van functies, vervoerwijzekeuze.
  • Huidige uitdagingen voor de dagelijkse mobiliteit: duurzame ontwikkeling (milieutechnisch, economisch en sociaal), financiering, verband tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit.

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer helpt zo de beleidsbeslissers hun mobiliteitsbeleid uit te werken, onder meer door middel van studies in verband met behoefteanalyse, tarifering en fiscaliteit van vervoer, verkeersstudies en sociaal-economische doorlichting van wegenprojecten.