MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Tijdens de workshop die op 19 mei 2016 in ons auditorium te Sterrebeek heeft plaatsgevonden, kwamen in dit verband diverse onderwerpen aan bod, zoals de invloed van rolweerstand op de levenscyclus van wegdekken, de mogelijkheden om rolweerstand te meten en te  modelleren  en de resultaten uit de eerste en tweede fase van het onderzoek (zie kaderstuk en de OCW Mededelingen 90, blz. 8-11 – www.ocw.be/nl/artikel/med90). In de volgende fase wordt het onderzoek toegespitst op de praktische benutting in en de toegevoegde waarde van rolweerstand voor wegennetbeheer. De presentaties en de paneldiscussie leidden tot een boeiende, interactieve gedachtewisseling onder het dertigtal stakeholders en andere geïnteresseerden uit elf landen dat aan de workshop deelnam. De presentaties zijn beschikbaar op de MIRIAM-website (www.miriam-co2.net).

Contact: