Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek – Methodieken - MN 91/16

Kerntaken (1)

>>

Dit document richt zich tot de gebruikers van grondradar voor wegconditieonderzoek. Het doet praktische aanbevelingen voor de keuze van de uitrusting en voor het inzamelen, verwerken en interpreteren van meetgegevens.

De grond- of georadar (Ground-Penetrating Radar – GPR) is een instrument voor niet-destructief geofysisch onderzoek dat steunt op de voortplanting en reflectie van elektromagnetische golven (van 20 MHz tot 3 GHz). Dit instrument reageert op elektromagnetische veranderingen in een medium (permittiviteit, geleidingsvermogen en magnetische gevoeligheid). De metingen worden meestal uitgevoerd door de antenne over het oppervlak te verplaatsen (al of niet in contact met de grond). De impulsen worden met geregelde intervallen verzonden, wat het mogelijk maakt snel een beeld van de ondergrondse opbouw te verkrijgen.

Gelinkte Documenten