OCW Mededelingen 90

Kerntaken (1)

>>
 • Zestig jaar uw partner: onze afspraken in 2012!
 • Pensionering van Michel Servranckx en Christian Moraux
 • OCW-opleidingscyclus 2012: Wegontwerp - Keuze van de oplossingen en de materialen (12 januari - 28 februari)
 • OCW leidt Europees onderzoeksproject PERSUADE naar stille, poro-elastische wegdekken
 • OCW coördineert internationale vergelijkende proef van apparatuur voor het meten van de rolweerstand
 • Toepassing van een slemlaag als kleeflaag?
 • Pilootproject belevering tijdens de dagrand
 • Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltverhardingen met scheurremmende lagen - Studiedag OCW en K.U.Leuven (dinsdag 13 december 2011)
 • Digitaal Minder-hinderplatform
 • OCW begeleidt stages en eindscripties
 • Belgische Wegenvereniging - 24e Wereldwegencongres - Mexico 2011: Wegen om goed te leven!
Gelinkte Documenten