Nucleaire dichtheidsmetingen van lagen in de opbouw van een wegconstructie – OCW-informatieblad N74

Nucleaire meetmethoden zijn jaren geleden in de wegenbouw geïntroduceerd voor de controle van de dichtheid van diverse materialen in de opbouw van de wegconstructies. Toch is er voor dergelijke metingen in België nooit een echte doorbraak geweest, terwijl de methode in de ons omringende landen al geruime tijd met succes wordt toegepast.

Gelinkte Documenten 
Contact: