Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Fietsstraten

Kerntaken (1)

>>

In opdracht van Brussel Mobiliteit stond het OCW in voor de opmaak van 2 nieuwe Cahiers die deel uitmaken van het Fietsvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

In de stad Gent werd in 2011 voor het eerst in België met het fietsstraatconcept geëxperimenteerd. Wegens het succes van dit experiment besliste de Belgische Staat in februari 2012 het begrip “fietsstraat” officieel in het verkeersreglement op te nemen.

Sindsdien heeft het concept zich uitgebreid totandere steden in België, waaronder Brussel. In 2013 werd daar de eerste fietsstraat ingericht, op een ventweg langs de Louizalaan. Sindsdien zijn er in Brussel nog meer fietsstraten gekomen, zowel op gewest- als op gemeentewegen.

Binnen het fietsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een fietsstraat worden gezien als een middel om de grote verkeersaders in de hoofdstad (zoals de Kleine Ring) “fietsbaar” te maken. Ook biedt zij de mogelijkheid fietsinfrastructuur uit te bouwen, onder meer langs de gewestelijke fietsroutes (GFR’s).

Om zowel de wegbeheerder als de fietser helder en eensluidend te informeren, is het belangrijk dat op de schaal van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goede praktijken voor de inrichting en vormgeving van een fietsstraat worden vastgelegd. Deze praktijken, die met alle actoren zijn uitgewerkt en besproken, komen in dit cahier aan bod. Het is zaak dat de wegbeheerder nagaat of deze praktijken ook worden nageleefd. Dat is namelijk bepalend voor het gebruik van de fietsstraat, zowel wat veiligheid als intensiteit van het fietsverkeer betreft.

Gelinkte Documenten