Handleiding voor grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen (+ 4 praktijkgidsen) – OCW-publicatie A81/10

|

Kerntaken (1)

>>

Grondbehandeling biedt zowel op kleine als op grote bouwplaatsen een technisch, economisch en ecologisch verantwoorde oplossing voor de problematiek van uitgegraven grond. Dit document is een herziene versie van de Handleiding voor grondbehandeling met kalk en/of cement (A74/04), waarin de nationale normen vervangen zijn door Europese.

De handleiding is in drie grote hoofdstukken verdeeld. Het eerste hoofdstuk handelt over kennis van grond. Goede kennis van de grond is onmisbaar om uit te maken of het zin heeft hem te behandelen, te bepalen welk behandelingsmiddel aangewezen is en een eerste inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid behandelingsmiddel die nodig is. Dit hoofdstuk beschrijft dan ook de gedragingen van de verschillende grondsoorten en de kenmerken waaraan zij van elkaar te onderscheiden zijn. Tevens geeft het een overzicht van de laboratoriumproeven die moeten worden verricht. Het tweede hoofdstuk beschrijft de verschillende behandelingsmiddelen en de effecten die zij op grond hebben (processen die optreden bij grondverbetering en grondstabilisatie). Het derde hoofdstuk beschrijft de organisatie van een werk en geeft een overzicht van het materieel dat voor grondbehandeling voorhanden is. In een bijlage worden kort de basisbegrippen van de grondmechanica uitgelegd, die nodig zijn om de in deze handleiding beschreven processen van grondbehandeling goed te begrijpen.

Dit theoretische naslagwerk vormt een noodzakelijke aanvulling op de vier praktijkgidsen voor de verschillende toepassingen van grondbehandeling:

  • verbetering van grond voor de aanvulling van rioolsleuven en de omhulling van buizen;
  • stabilisatie van grond voor onderfunderingslagen;
  • verbetering van grond bij grondwerken en voor het baanbed;
  • behandeling van grond voor funderingen onder bedrijfsvloeren.

Prijs (4 gidsen inbegrepen)
digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
papieren versie: 26,50 € (excl. 6 % btw)

Bestellen:
kenm.: A81/10
e-mail: publication [at] brrc [dot] be