U bent hier

Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen - OCW Aanbevelingen A 80/09

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding handelt over verhardingen van betonstraatstenen. Volgens de Europese norm EN 1338 Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden zijn betonstraatstenen geprefabriceerde betonnen verhardingselementen met een maximale lengte-dikteverhouding gelijk aan 4.

Het eerste hoofdstuk behandelt de ontwerpaspecten en beschrijft de grondbeginselen voor de dimensionering, de keuzen en de specificaties voor de verschillende lagen van deze wegconstructies.

Het tweede hoofdstuk besteedt aandacht aan toepassingen zoals fietspaden en rotondes die een bijzondere zorg voor het ontwerp en de toepassing vereisen. In dat hoofdstuk komen ook de bijzondere voorschriften voor waterdoorlatende bestratingen aan bod.

Het derde hoofdstuk handelt over de eisen en controles die de kwaliteit van de producten in België moeten waarborgen (eventueel BENOR).

In het vierde hoofdstuk worden alle fasen van de uitvoering beschreven – van de keuring en conformiteitscontrole van geleverde materialen over de aanbrenging van het baanbed, de (onder)fundering, de kantopsluiting, de randafwerking en de straatlaag tot het leggen van de stenen, de uitvoering van uitzetvoegen en de afwerking aan singuliere punten en, ten slotte, het vullen van voegen.

Het vijfde hoofdstuk beschrijft de inspectie en het onderhoud van deze verhardingen.

In het laatste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe betonstraatstenen het best worden verwijderd en opnieuw gelegd, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan nutsleidingen.

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 14,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen
kenm.: A80/09
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten