Handleiding voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies – OCW Aanbevelingen A78/06

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Om de ontwerper (of beslisser) bij de keuze van de verhardnng te helpen, heeft een werkgroep van experts in de betrokken vakgebieden (adviesbureaus, aannemers, overheden en onderzoekers) een Handleiding voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies opgesteld.

Deel A van deze handleiding beschrijft de opbouw van een wegconstructie en de rol en kenmerken van de verschillende onderdelen waaruit zij bestaat. De aandacht gaat daarbij meer bepaald naar asfaltverhardingen.

Deel B belicht de opmaak van een ontwerp:

  • de verschillende fasen voor deze opmaak;
  • de verschillende technieken en onderhoudsmaatregelen;
  • het conditieonderzoek van bestaande wegconstructies;
  • de dimensioneringsproblematiek.

Deel C is geheel gewijd aan:

  • een oordeelkundige keuze van de verharding als functie van de intrinsieke kenmerken en andere invloedsfactoren die in de beschrijving van het werkgebied zijn opgesomd;
  • de keuze van het bindmiddel, de eventuele additieven en de aggregaten.

Overzichtstabellen en productbladen voor elke soort van asfaltverharding vormen waardevolle instrumenten bij de keuze door de ontwerper.

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 27,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen
kenm.: A78/06
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten 
Contact: