Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren - OCW Aanbevelingen A 76/06

|

Kerntaken (1)

>>

Rioolstelsels vormen een niet te onderschatten deel van het gemeentelijke en gewestelijke erfgoed. In de meeste stadscentra zijn de riolen meer dan honderd jaar oud en stellen zij door hun ouderdom plaatselijk grote lekkageproblemen, met gevaar voor bodemverontreiniging. Rioolstelsels moeten dus zo goed mogelijk worden beheerd door de bestaande constructies, leidingen, inspectieputten, enz. in goede staat te houden en daarnaast bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van nieuwe realisaties. In verband met dit laatste, en in het licht van de strenger wordende milieuwetgeving, nam technisch comité TC2 «Leefmilieu» van het OCW zich in 2001 voor een handleiding op te stellen. Dit voornemen werd bevestigd door technisch comité TC5 «Beheer van het wegenpatrimonium», waaraan de activiteiten van het OCW op het gebied van rioleringen nadien zijn toegewezen.

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer terminologische – wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.

Om het de lezer gemakkelijk te maken, is de handleiding ingedeeld in hoofdstukken die elk een bepaalde fase van een sleufrioleringsproject belichten:

  • voorbereidende werkzaamheden;
  • bestelling – hantering – vervoer;
  • waterbeheersing;
  • uitvoering van de sleuf;
  • het leggen van de buizen;
  • omhulling en verdere aanvulling;
  • aansluitingen;
  • inspectieputten.

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 13,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen
kenm.: A76/06
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten