Over "Normen-antenne"

Kerntaken (1)

>>

Dienstbetoon aan vakmensen is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.

Met steun van de FOD Economie verstrekt het normensteunpunt de KMO’s in de wegenbouw alle nuttige informatie in verband met normalisatie. Dit gebeurt via een eigen website (http://nan.brrc.be) en ons driemaandelijkse tijdschrift OCW Mededelingen. Het werkterrein van dit steunpunt strekt zich uit over alle vakgebieden in de wegenbouw waarop het OCW actief is.