Over "Documentaire bijstand"

Kerntaken (1)

>>

Dienstbetoon aan vakmensen is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.