Over "Technische bijstand"

Kerntaken (1)

>>

Dienstbetoon aan vakmensen is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.

Technische bijstand is voorbehouden voor onze leden.

Deze bijstand is kosteloos voor ressorterende leden (wegenaannemers) en voor wegbeherende overheden.

Voor steunende leden wordt deze bijstand gefactureerd tegen het geldende uurtarief.