Articles in Taxonomy

Koudasfalt

De voordelen van koudasfalt liggen vooral op het vlak van het milieu: energiebesparing (geen verwarming van het bindmiddel of de aggregaten) en minder verontreiniging (stofontwikkeling tijdens de asfaltproductie).

Contact: 

Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

In het kader van duurzame ontwikkeling gaat momenteel veel aandacht naar de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, milieuhygiënisch als bouwtechnisch vlak.

Tweelaags zeer open asfalt

|

Kerntaken (1)

>>

Dit project vindt zijn oorsprong in het zoeken naar een alternatief voor klassiek zeer open asfalt, dat de vele voordelen ervan (akoestische eigenschappen, drainagevermogen, stroefheid, weerstand tegen spoorvorming) behoudt en tegelijk de nadelen ervan (op het stuk van wintergedrag en duurzaamheid) vermindert of beperkt.

Contact: 

Over Asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen

Asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen is een vakgebied van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). In deze rubriek worden de volgende (sub)thema’s behandeld:

Materialen

Keuze van de verharding

Mengselontwerp

Extractie en terugwinning van bindmiddelen uit bitumineuze mengsels met polymeergemodificeerd bitumen

Dit door het Normalisatiebureau (NBN) gesubsidieerde project met een looptijd van vier jaar (juli 2006 – juni 2010) had voornamelijk tot doel:

  • de Europese werkwijzen voor extractie (met een doorstroomcentrifuge) en terugwinning (met een rotatieverdamper) van bindmiddelen uit bitumineuze mengsels met PmB’s (EN 12697-1 en -3) te optimaliseren;
  • de ontbrandingsmethode voor de bepaling van het bindmiddelgehalte (EN 12697–39) te onderzoeken en te optimaliseren.

Pagina's