Articles in Taxonomy

Cahier “Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van het beleidsplan Voetgangers 2010-2014 van het Brussels Gewest is een voetgangersvademecum opgesteld. Het bestaat uit verschillende delen. Het eerste cahier, over verhardingen voor voetgangersvoorzieningen, werd aan het OCW toevertrouwd. Het bespreekt de toepassingsmogelijkheden van verschillende soorten van wegdekken, het gebruik, onderhoud en dergelijke. Ook de milieuaspecten van de diverse materialen komen aan bod.

Pagina's