Articles in Taxonomy

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

  • e-mail: a [dot] thomas [at] brrc [dot] be;
  • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).
Contact: 

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

De keuze van de kleur van de granulaten voor gekleurd asfalt is zeer belangrijk, om de kleurduurzaamheid en de gunstige evolutie van de kleuren in de tijd te waarborgen. Het is dan ook aan te bevelen granulaten te kiezen die de gewenste kleur van de verharding zo dicht mogelijk benaderen.

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

OCW en nv Stadsbader leggen de eerste proefvakken aan met verjongingsmiddel voor asfalthergebruik

Van 7 tot 9 september 2017 werden op de productiesite van de nv Stadsbader in Vaulx nabij Doornik proefvakken aangelegd, waarbij voor de eerste maal in ons land een verjongingsmiddel (rejuvenator) werd toegepast.
Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan asfaltgranulaat (AG) wordt toegevoegd (figuur 2) om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren zodat de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw worden bereikt.

Pagina's