Articles in Taxonomy

N37/96 - Kwaliteisbeleid in de wegenbouw

|

Kerntaken (2)

>>

De grondbeginselen van kwaliteitszorg in de bouwnijverheid zijn niet verschillend van die voor andere bedrijfstakken, maar de interpretatie moet wel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden waarin de werken worden uitgevoerd. Het doel van deze handleiding is de aannemers te helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem dat aan de gestelde eisen voldoet en ook als beleidsinstrument (in feite als een nieuwe manier van denken) in hun onderneming kan worden gebruikt. Het steunt op de normen van de familie NBN EN ISO 9000 of kortweg ISO 9000-reeks. Men vertrekt liefst van het principe dat de beste manier om kwaliteitszorg te benaderen steunt op de in het bedrijf reeds bestaande praktijkrichtlijnen voor beleid en techniek.

N34/66 - Inventaris van de op de Belgische markt in 1965 beschikbare natuur- en breekzandsoorten

België is betrekkelijk rijk aan zandsoorten die belang opleveren voor de wegenbouw. In enkele bevoorrechte streken worden uitstekende zandsoorten gebaggerd of nat gewonnen. De groevezanden komen in grote hoeveelheden voor in talrijke gewesten van het land, doch hun kwaliteit is erg uiteenlopend. De overvloed aan natuurzand heeft de ontwikkeling van de productie van brekerzand geremd.

Pagina's