Articles in Taxonomy

COST 355 «Changing behaviour towards a more sustainable transport system»

Het Europese onderzoeksprogramma COST 355 had als hoofddoel na te gaan hoe de toename van de vervoersvraag zou kunnen worden ingetoomd door in te spelen op het gedrag van de reizigers, de bevrachters en de vervoerders.

Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden veroorzaken haast onvermijdelijk hinder voor het verkeer en de aanwonenden. Deze problematiek verdient de volle aandacht in de wegenbouw. Door de juiste factoren te beïnvloeden, kan de hinder namelijk wel degelijk verminderen. Als onpartijdig kenniscentrum werkt het OCW actief mee aan divers onderzoek over dit actuele thema.

Dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer ten behoeve van de opstelling van wisselborden in het BHG

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer werkte samen met adviesbureau EGIS aan een vooronderzoek naar dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer om de opstelling van wisselborden in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor te bereiden. Met dergelijke wisselborden kan actuele informatie worden doorgegeven aan de weggebruiker. Deze informatie stelt de automobilist in staat zijn reisgedrag of reisroute aan te passen.

INSIGN – Vademecum bewegwijzering bedrijventerreinen

Chauffeurs verliezen tijd en rijden soms te veel kilometers doordat de bewegwijzering naar en in de bedrijvenzones niet optimaal is. Het project INSIGN reflecteerde vanuit mobiliteitsoogpunt op de problematiek. De aandacht ging specifiek naar de bewegwijzering op de terreinen zelf.

De weg: actor van duurzame mobiliteit – Synthese N46/09

Het OCW besteedt in deze brochure aandacht aan duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit. Binnen dit geheel wordt gefocust op de rol van de weg. Deze brochure biedt boeiende inzichten die van kracht blijven.

Pagina's